WeightliftingDizanje tegova - Weightlifting

Dizanje tegovaDizanje tegova je pravi Olimpijski sport i kao sport pripada grupi BAZIČNIH SPORTOVA zajedno sa atletikom i plivanjem. Kao takmičarski sport u kome takmičari, kao i u disciplini snage, pokušavaju da podignu što je moguće veću težinu tega, oslanjajući se samo na mentalnu i fizičku snagu, dizanje tegova (weightlifting) ima svoja kontinentalna i svetska prvenstva u sledećim uzrasnim grupacijama: za dečake i devojčice od 13 do 17 godina starosti, za mladiće i devojke (juniore i juniorke) od 15 do 20 godina starosti, za muškarce i žene (mlađe seniore i seniorke) od 15 do 23 godine starosti, za muškarce i žene (studente i studentkinje) od 17 do 28 godina starosti, za muškarce i žene (seniore i seniorke) od 15 do 35 godina starosti i naravno za muškarce i žene (veterane) koji se dele na starosne grupacije - muškarci (od 36 do 39, od 40 do 44,od 45 do 49, od 50 do 54, od 55 do 59, od 60 do 64, od 65 do 69, od 70 do 74, od 75 do 79, 80 godina i preko) i žene (od 35 do 39, od 40 do 44, od 45 do 49, od 50 do 54, od 55 do 59, od 60 do 64, od 65 do 69, od 70 godina i preko). Dizanje tegova je takmičarski sport koji se nalazi na programu svih velikih planetarno-sportskih događaja kao što su:
• Letnje olimpijske igre
• Letnje olimpijske igre mladih
• Mediteranske igre
• Letnje univerzitetske igre (letnja univerzijada)
• Letnje pan-američke igre, Svetske veteranske igre
• Kontinentalne (evropske) veteranske igre
• Letnje veteranske pan-američke igre.

U dizanju tegova pored izuzetne snage potrebno je imati i poznavati tehniku dizanja tegova. Dizači tegova, pored snage, moraju veliku pažnju da posvete tehnici dizanja tegova. Tehnika je najbitniji aspekat dizanja tegova, jer se bez nje dizač tegova može trajno povrediti i ne postići očekivane rezultate. Odmor od vežbanja je podjednako bitan. Izraz "dizanje tegova" se obično odnosi na samo treniranje za takmičenje, u procesu treninga se jačaju glavne mišićne grupe potrebne za takmičenje, stiče kondicija i priprema srce za veliki napor. Zbog takvih rezultata i mnogi drugi sportisti u svoj trening uključuju slične vežbe. Međutim, ako se neispravno rade, ove vežbe mogu dovesti do poremećaja fizičkog zdravlja, pa je potreban iskusan trener i oprezno i postepeno vežbanje.

Olimpijska disciplina u dizanju tegova se sastoji od dva dela. U prvom delu se teg diže iz jednog poteza sa zemlje do iznad glave, a u drugom delu se, uglavnom sa većim težinama, teg diže do iznad kolena u jednom trzaju pri čemu se obično spušta na kolena da bi sebi olakšao, zatim diže na ramena opet spuštajući se prema zemlji i praktično dižući teg nogama, i na kraju uvis, opet se pomažući nogama. Dizači tegova raspoređeni su u osam kategorija za muškarce (do 56kg do 105+kg) i sedam za žene (do 48kg do 75+kg). Kao i u disciplinama snage i u dizanju tegova za regularnost pokušaja zadužene su tri sudije koje nadgledaju proces. Princip suđenje je isti, kada takmičar postigne cilj, svaki sudija podigne belu zastavicu, ako smatra da je pokušaj uspešan. Kada bar dvojica sudija tako označe uspešno dizanje, ono se smatra ispravnim. Ako sudija smatra da dizanje nije bilo ispravno, on to označi crvenom zastavicom. Tegovi se moraju podići bar do nivoa koljena u roku od 60 sekundi. Ako takmičar dva puta za redom pokušava da digne teg, dozvoljeno je 135 sekundi za drugo dizanje.

Težinske kategorije u dizanju tegova po uzrasnim i grupacijama na nacionalnim, kontinentalnim i svetskim takmičenjima

Mladi od 13 do 17 godina starosti

• dečaci - do 50kg, do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg i preko 94kg telesne težine
• devojčice - do 44kg, do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg i preko 69kg telesne težine telesne težine

Juniori od 15 do 20 godina starosti

• mladići - do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg, do 105kg i preko 105kg telesne težine telesne težine
• devojke - do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg, do 75kg i preko 75kg telesne težine

Mlađi seniori od 15 do 23 godine starosti

• muškarci – do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg, do 105kg i preko 105kg telesne težine
• žene – do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg, do 75kg i preko 75kg telesne težine

Studenti od 17 do 28 godina starosti

• muškarci – do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg, do 105kg i preko 105kg telesne težine
• žene – do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg, do 75kg i preko 75kg telesne težine

Seniori od 15 do 35 godina starosti

• muškarci – do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg, do 105kg i preko 105kg telesne težine
• žene – do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg, do 75kg i preko 75kg telesne težine

Veterani

• muškarci – do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg, do 94kg, do 105kg i preko 105kg telesne težine
• žene – do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg, do 69kg, do 75kg i preko 75kg.

Težinske kategorije u dizanju tegova na velikim sportskim događajima

Na letnjim olimpijskim igrma, mediteranskim igrma, letnjim pan-američkim igrma i letnjim univerzitetskim igrma (letnja univerzijada), težinske kategorije i za muškarce i za žene su seniorske kategorije. Na letnjim olimpijskim igrma mladih od 16 do 17 godina starosti kategorije za dečake su do 56kg, do 62kg, do 69kg, do 77kg, do 85kg i preko 85kg telesne težine, dok za devojčice važe kategorije do 48kg, do 53kg, do 58kg, do 63kg i preko 63kg telesne težine.

Najstariji takmičari i takmičarke u dizanju tegova smatraju se majstorima ovog sporta i oni imaju svoje svetsko prvenstvo i svoja kontinentalna prvenstva kao i svoju olimpijadu u ovom sportu koja se održava svake treće godine, odnosno godinu dana pre održavanja zvaničnih letnjih olimpijskih igara. Takođe, veterani u dizanju tegova nalaze se na programu veteranskih svetskih, veteranskih kontinentalnih (evropske) i letnjih veteranskih pan-američkih igara. Veteranske svetske igre održavaju se svake treće godine odnosno godinu dana nakon zvaničnih letnjih olimpijskih igara, a veteranske kontinentalne (evropske) igre održavaju se na svake dve godine. Težinske kategorije i za muškarce i za žene veterane su seniorske kategorije na svim ovim takmičenjima, a uzrasne grupacije za veterane na veteranskoj olimpijadi su kao na svetskim i kontinentalnim veteranskim takmičenjima, dok su uzrasne grupacije na veteranskim svetskim igrama, kontinentalnim veteranskim igrama (evropskim) i letnjim veteranskim pan-američkim igrama sledeće:

Veterani u muškoj konkurenciji

• od 36 do 40 godine
• od 41 do 45 godine
• od 46 do 50 godine
• od 51 do 55 godine
• od 56 do 60 godine
• od 61 do 65 godine
• od 66 do 70 godine
• od 71 do 75 godine
• od 76 do 80 godine
• od 81 godina starosti i preko

Veterani u ženskoj konkurenciji

• od 36 do 40 godine
• od 41 do 45 godine
• od 46 do 50 godine
• od 51 do 55 godine
• od 56 do 60 godine
• od 61 do 65 godine
• od 66 godina starosti i preko

Dizanje tegova

Dizanje tegova i borba protiv dopinga na takmičenjima i van sportskog borilišta

Internacionalna Federacija za dizanje tegova i sve kontinentalne federacije vode veliku borbu protiv upotrebe nedozvoljenih sredstava na sportskim takmičenjima i van sportskog borilišta. Mere koje preduzimaju dizači tegova su veoma rigorozne i daleko su ispred ostalih sportova na planeti jer je ovaj sport veoma ugrožen od stane globalnog farmaceutskog lobija i raznih tajnih individualnih laboratorija. Internacionalna federacija za dizanje tegova je za sada jedina međunarodna granska federacija koja svoje takmičare i takmičarke koji su pozitivni na doping testu kažnjava merom udaljenja sa nacionalnog i internacionalnog sportskog borilišta na četiri godine, a ako im se to ponovi u daljem nastavku sportske karijere i doživotno se udaljavaju iz sporta. Takođe, kažnjavaju se i treneri takvih takmičara i takmičarki i to odmah doživotno. Kažnjavaju se i celokupne nacionalne reprezentacije i njihovi lekari merama udaljenja sa velikih takmičenja, a ako je potrebno takve reprezentacije dobijaju i doživotno isključenje iz sistema međunarodnog sporta.

Neprekidno se u toku jedne takmičarske godine na svim meridijanima sveta organizuju stručni skupovi, kongresi, seminari, sinpozijumi i okrugli stolovi zajednički sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i Svetskom anti-doping agencijom namenjenim sportistima, njihovim trenerima, klubskim lekarima i lekarima i fizioterapeutima nacionalnih reprezentacija, radi njihovog što boljeg upoznavanja i stručne edukacije o stepenu rizika i velike štetnosti po organizam sportista prilikom korišcenja nedozvoljenih sredstava. Internacionalna federacija za dizanje tegova ima i posebno odeljenje za borbu protiv dopinga u sportu koju čine njeni interni anti-doping kontrolori koji putuju po svetu i rade takozvane "nenajavljene doping kontrole" kako nacionalnih reprezentacija, tako i individualno klubova širom sveta, radi što većeg stepena zaštite ovog sporta i njegovih sportista, trenera i lekara od sigurnog ambisa.

Kompanije za proizvodnju olimpijskih tegova i prateće opreme za trening i takmičenja u dizanju tegova

Da bi neka kompanija, koja proizvodi tegove iz bilo kojeg dela sveta mogla da se aktivno uključi u dizanje tegova kao takmičarski sport, mora prvo da dobije licencu za proizvodnju i distribuciju takve opreme od strane Internacionalne federacije za dizanje tegova i Međunarodnog olimpijskog komiteta, te da svake godine plaća licencu Internacionalnoj federaciji za dizanje tegova. Kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda je ono na čemu najviše insistira i Medjunarodni olimpijski komitet i Internacionalna federacija za dizanje tegova. Iz tih razloga veoma je malo proizvodjača koji ispunjavaju tako stroge kriterijume, a najpoznatiji sa licencama i za trening i za takmičenja su Eleiko iz Švetske, Uesaka iz Japana, Werksan-sport iz Turske, ZKC company i DHS sport iz Kine i York iz Sjedinjenih Američkih Država. Kompanije koje imaju licence za proizvodnju tegova i prateće opreme samo za trening su Leoko iz Finske, Bohemia iz Češke, Roma-sport company iz Italije, Palinnii-sport iz Francuske i Challenge sport company iz Indije. Najpoznatija kompanija za proizvodnju sportske odeće i obuće za dizače tegova je Adidas iz Nemačke.

TVNajnoviji video
TegVodič za početnike
LinkKorisni linkovi

Upis novih članova

Da li ste razmišljali o tome kako da smršate, doterate liniju, zategnete svoje telo ili ga sredite za letnju sezonu? Šta raditi, kako početi, gde? Mi imamo odgovor na sva vaša pitanja. Sve što je potrebno je da odvojite malo vremena i dođete kod nas u terminima naših treninga. Možete pogledati kako sve to izgleda ili odmah početi da trenirate. Ljubazni i visokostručni licencirani treneri će odgovoriti na sva vaša pitanja, otklonuti sve sumnje i nedoumice vezane za bodybuilding ili dizanje tegova, ako ih imate i upoznati vas sa programom rada i pravilnim načinom izvođenja vežbi.

Gde se nalazimo

Branka Radičevića 6 (pored sportske hale)
22300 Stara Pazova
Telefon: 064/99-80-888

Termini održavanja treninga

Radnim danima od 16:30h do 24:00h
subotom i nedeljom ne radimo.

Copyright © 2013 Klub dizača tegova "Jedinstvo" Stara Pazova. Sva prava zadržana.